Něco o kvantové fyzice a ezoterice.

01.11.2012 16:57

Celý vesmír se skládá ze dvou základních kamenů. Těmi jsou hmota a energie. Ovšem hmota i energie je tvořena stejným materiálem. Tím je kvantová částice.

Ve své praxi se často setkávám s jevy, které zdánlivě naprosto odporují fyzikálním zákonům. Řekněme si tedy proč.

Já bych si pro pochopení rozdělil námi dosažitelnou a zkoumatelnou fyziku na tři části.

1) kvantovou

2) běžnou školní (všichni známe)

3) vesmírnou.

Každá má totiž své vlastní fyzikální zákony a nelze je proto zevšeobecňovat.  Jinými fyzikálními zákony se řídí kvantová částice, jinými atomy a molekuly a jinými hvězdy, sluneční soustavy a galaxie. I když je vše podivuhodně propojené.

O běžné fyzice se nebudu zmiňovat. Tu jsme se učili všichni už na základní škole. Ani o vesmírné, o prolínání vesmírů a jejich propojení černými dírami ,a nebo o zakřivení času následkem gravitace supertěžkých těles.

Zaměřme se na to, s čím se setkáváme v naší ezoterické praxi. Na mechaniku kvantových částic. Tady už totiž není příliš velký rozdíl mezi hmotou a energií. A také zde dochází k fyzikálním jevům, kterým říkáme nadpřirozeno, protože to prostě hlava nebere. Proč nebere? Protože se to snažíme nacpat do zákonitostí, které nám vtloukali ve škole do hlavy a my se denně přesvědčujeme, že to tak funguje.

Celkem výstižně se tomu říká jemnohmotná energie. Je to energie, je to hmota a je to tak jemné, jak si to ani nadovedeme představit. Nelze to vidět ani tím nejlepším supervýkonným mikroskopem. Jsou to částice, ze kterých se skládá i sám foton.

Celý vesmír je tvořen touto jedinou částicí. Nejsou jí tvořena pouze nebeská tělesa nebo živočichové. Horniny, rostliny, voda, vzduch, člověk.  Ta částice tvoří absolutně vše. I to s čím pracujeme speciálně v ezoterice. Tedy auru, čakry atd.  Ale překvapivě i duši a myšlenky. A to v závislosti na těle i mimo něj.

Proto je dobré si uvědomit, že kvantové částice mají své vlastní, naprosto námi nepochopitelné fyzikální zákony. Vědci už některé znají a dovedou je za pomoci velice složitých pokusů i dokázat. A každý vědec, zabývající se kvantovou fyzikou připouští neuvěřitelnou spoustu záhadných jevů. K některým jevům lze dojít pouze matematicky. Dokázat to nelze. Asi jako lze vypočítat váhu hvězdy, ale nikdy ji nikdo nezváží.